Hotel "Morskie Oko"


Warunki rezerwacji


Rezerwacji pobytu w Hotelu Morskie Oko można dokonać:

  • Drogą telefoniczną pod nr: 601 538 106 lub 58/ 675 21 93
  • Drogą elektroniczną: recepcja@morskie-oko.com.pl
  • Osobiście w recepcji hotelu

Poprzez dokonanie rezerwacji rozumie się podanie podstawowych danych:

  • imię i nazwisko,
  • nr telefonu kontaktowego
  • oraz adres mailowy osoby rezerwującej,
  • rodzaj pokoju, który jest przedmiotem rezerwacji,
  • termin pobytu
  • oraz ilość osób, których rezerwacja dotyczy.

Rezerwacja zostaje dokonana w zależności od dostępności wg wymienionych kryteriów.

Rezerwacja zostaje potwierdzona w chwili przesłania przez recepcję hotelu do Gościa potwierdzenia rezerwacji drogą elektroniczną z wyszczególnionymi warunkami dotyczącymi pobytu.

Ważność rezerwacji określa zadatek, wpłacony przez Rezerwującego na wskazany w potwierdzeniu numer konta bankowego w wyznaczonym terminie.

W przypadku braku terminowej wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.
Wpłacony zadatek nie podlega zwrotom.

Wpłata zadatku rozliczana jest rachunkiem zwykłym (paragon) lub fakturą vat.  Jeśli Gość życzy sobie otrzymać fakturę VAT za wpłacony zadatek – zobowiązany jest przekazać taką informację w momencie dokonywania rezerwacji oraz niezwłocznie przekazać dane do faktury.

Ceny podane w potwierdzeniu rezerwacji są cenami brutto. W specyfikacji potwierdzenia znajdują się szczegółowe informacje czego dotyczy cena – w zależności od wybranej oferty hotelu.

Skrócenie pobytu na 3 dni przed planowanym przyjazdem lub w trakcie pobytu w hotelu wiąże się z opłatą za całość deklarowanego przy dokonaniu rezerwacji terminu pobytu.

Rezerwacja dotyczy wskazanej przez gościa ilości dób hotelowych.
Doba hotelowa trwa w godzinach 16:00 – 11:00. Godzinę 11:00 przyjmuje się za najpóźniejszą godzinę na wymeldowanie w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu o kilka godzin możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu z Działem Rezerwacji oraz przy spełnieniu następujących warunków:

– przedłużenie do godziny 14:00 – bezpłatnie
– przedłużenie dłużej niż do godz. 14:00 – dopłata 50% ceny standardowej za dobę dla wskazanego pokoju.

Dokonanie rezerwacji i potwierdzenie jej wpłatą zadatku równoznaczne jest z akceptacją regulaminu hotelowego.