Hotel "Morskie Oko"


Regulamin Hotelu „Morskie Oko”


 1. Podstawą przyjęcia do Hotelu jest zameldowanie się w recepcji.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00.
 3. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu, jak i prośby o wczesne zameldowania w miarę posiadanych możliwości.
 4. Od godz. 22:00 do godz. 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 5. Osoby nie zameldowane w Hotelu nie mogą przebywać na terenie Hotelu po godz. 22:00.
 6. Na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Za nie przestrzeganie zakazu palenia w pokojach Gość obciążony będzie kosztami czyszczenia pokoju w wysokości 300 zł.
 7. Sprzątanie dzienne pokoi odbywa się codziennie do godz. 15:00. W przypadku, gdy Gość nie życzy sobie sprzątania, prosimy o wywieszenie na klamce zawieszki z informacją „ nie przeszkadzać“.
 8. Prosimy nie zakłócać spokoju innym i zachowywać się w sposób kulturalny, umożliwiający pełny i aktywny wypoczynek wszystkim Gościom.
 9. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników Hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 11. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Kosztowności, pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe można przechowywać w depozycie w recepcji Hotelu. Za rzeczy nie zdeponowane Hotel nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Niedozwolone jest również używanie otwartego ognia.
 15. Wprowadzanie na teren hotelu małych zwierząt ( kot/pies) jest dozwolone po wcześniejszym powiadomieniu recepcji i uiszczeniu opłaty.
 16. Właściciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego zwierzę lub za zwierzę, które wprowadził na teren Hotelu.
 17. Psy powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu.
 18. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju prosimy zamknąć drzwi i okna.
 19. Przed każdorazowym opuszczeniem Hotelu klucz do pokoju należy pozostawić w recepcji.
 20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 21. Gościom korzystającym z basenu lub jacuzzi zaleca się noszenie czepków kąpielowych. Czepki kąpielowe można nabyć w recepcji za dodatkową opłatą.
 22. Na terenie kompleksu basenowego obowiązuje zakaz poruszania się w obuwiu dziennym. Każdorazowo przed wejściem na basen, Goście zobowiązani są do zmiany obuwia.
 23. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.