Hotel "Morskie Oko"


Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprzestrzeniania wirusa COVID-19


Szanowni Goście, W trosce o bezpieczeństwo, zarówno Wasze jak i personelu Hotelu Morskie Oko przygotowaliśmy listę procedur, zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia i GIS.
Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.


 • Przed zameldowaniem Gościa w hotelu pracownik recepcji zobligowany jest do sprawdzenia temperatury ciała Gościa za pomocą termometru bezdotykowego. Osoby, które wykażą temperaturę wyższą niż 38⁰C nie zostaną przyjęte do Hotelu.
 • Przy każdym wejściu do hotelu znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe. Wymaga się aby każdorazowo po wejściu i przed wyjściem z hotelu dokładnie zdezynfekować ręce, dla większego zapewnienia higieny zalecamy skorzystanie z rękawiczek jednorazowych w drodze do pokoju.
 • Na obszarze recepcji może znajdować się jednocześnie max. 5 osób (nie licząc recepcjonisty). Prosimy zachować bezpieczną odległość pomiędzy Gośćmi i obsługą – min. 1,5 metra. Prosimy nie przekraczać linii wyznaczonej przy ladzie recepcyjnej – wyjątki w sytuacjach szczególnych: moment zameldowania, rozliczenia pobytu – możliwe podejście do lady w miejscu oddzielonym.
 • Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak korytarze, winda, hall recepcyjny, restauracja – uważa się za przestrzeń publiczną. W tych miejscach obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub innej osłony nosa i ust. Maseczki jednorazowe można zakupić w recepcji.
 • Każdą prośbę o wykonanie dodatkowej usługi (np. wymiana pościeli) lub zgłaszanie wszystkich pytań i uwag prosimy dokonywać drogą telefoniczną (nr wew. recepcji – 100), aby jak najbardziej skrócić czas przebywania w hallu recepcyjnym.
 • Sprzątanie dzienne pokoi podczas pobytu Gości odbywa się tylko na życzenie, w godzinach 9:00 – 15:00. Na czas sprzątania w pokoju nie mogą znajdować się Goście. Prosimy zgłosić prośbę o sprzątanie dzień wcześniej w recepcji, ze wskazaniem godziny, w której może się ono odbyć.
 • Zabrania się tymczasowo korzystać z suszarek nadmuchowych, znajdujących się w łazienkach.
 • Korzystanie z usług dodatkowych – basen, Sauna, siłownia, jacuzzi, pokój zabaw dla dzieci – możliwe, przy zachowaniu wewnętrznych zasad bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. Szatnie basenowe tymczasowo zostają wyłączone z użytku.
 • Restauracja hotelowa – korzystanie jest możliwe przy zachowaniu wewnętrznych zasad bezpieczeństwa – poruszanie się po terenie restauracji tylko w maseczkach, przed wejściem do restauracji wymagana jest dezynfekcja rąk, należy zachować odstęp od innych Gości (min. 1,5 m). Maseczki i inne osłony ust i nosa można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku. Przy każdym opuszeniu stolika należy zakryć usta i nos.
 • Zabrania się wprowadzania na teren hotelu osób w nim nie mieszkających.
 • Informujemy, że w ramach maksymalnego zabezpieczenia przez ewentualnym zarażeniem COVID-19, każdorazowo po wyjeździe Gości pokoje hotelowe są rutynowo, szczegółowo sprzątane przy użyciu odpowiednich środków czyszczących oraz dezynfekowane zostają wszystkie powierzchnie dotykowe. Pokoje oddawane są do użytku dopiero po gruntownym sprzątnięciu i wywietrzeniu – nie ma możliwości zakwaterowania w nich wcześniej niż przewiduje godzina rozpoczęcia doby hotelowej.
 • Wszystkie powierzchnie dotykowe znajdujące się w częściach wspólnych hotelu są dezynfekowane z częstotliwością 1 x na godzinę.
 • W przypadku stwierdzenia u siebie lub u kogoś z otoczenia objawów odpowiadających objawom charakterystycznym dla COVID-19 Gość ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt do recepcji hotelu, gdzie podjęte będą odpowiednie działania, rozpoczynające się od odizolowania danej osoby w specjalnie przygotowanym na taką okoliczność pokoju.
 • Osoba, u której wystąpiły oznaki choroby zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania obsługi Hotelu o osobach, z którymi miała styczność przed wystąpieniem objawów.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia swojego lub osób przebywających w najbliższym otoczeniu można zasięgnąć opinii pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku – tel. 58 673 03 41 lub pod nr 112.